Svatojanské Bratrstvo

Zbožné bratrstvo pod ochranou
Panny Marie ke cti svatého Jana Nepomuckého

O nás


Naše bratrstvo bylo založeno při kapli „Na Skalce“ v roce 1696 a z vlastních sbírek zde postavilo v roce 1730 kostel sv. Jana Nepomuckého prostřednictvím stavitele Kiliána Ignáce Dinzenhofera. Bratrstvo se tehdy rozšířilo na 500 kněží a 600 laiků, mezi kterými byli i členové císařské rodiny, vysoké šlechty, téměř všichni profesoři Pražské univerzity a četní měšťané. Společenství bylo zrušeno císařem Františkem I. a obnoveno kardinálem Schwarzenbergem v roce 1853. V následujících letech se rozšířilo a v roce 1861 již mělo 2000 členů. Jeho původní význam ale do značné míry převzalo v roce 1835 založené Dědictví svatojánské a v roce 1891 ustanovená Jednota ku pořádání národní slavnosti sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě v Praze.

Zrušení těchto spolků komunistickým režimem počátkem padesátých let 20. století na dlouhou dobu utlumilo náboženský spolkový život.

Svatý Jan Nepomucký, z knihy Foedus Spirituale, 1706
Z knihy Foedus Spirituale, 1706

Po roce 1989 se začaly opět pravidelně organizovat květnová procesí a pobožnosti u sochy sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě. Od roku 2009 byly obnoveny Svatojanské slavnosti Navalis. V průběhu let se kolem těchto slavností vytvořila skupina názorově blízkých katolíků. Ti si uvědomili, že nastal čas obnovit starobylé Svatojanské bratrstvo při kostele sv. Jana Nepomuckého „Na Skalce“. Tento počin schválil a bratrstvu slavnostně v tomto kostele požehnal 20. září 2021 pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka.

Bratrstvo se schází jednou měsíčně ke slavení společné mše sv. a následnému setkání „agapé“. Kromě toho připravujeme řadu akcí, včetně společných exercicií.

Bratrstvo je neveřejné a neřídí se demokratickými principy. O veškerých záležitostech Bratrstva rozhoduje tříčlené grémium bratrů zakladatelů.

Svatojanské Bratrstvo
obnovení Svatojanského bratrstva, 20. září 2021
dekorace